BizCycle-hanketta toteutetaan “Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020” – ohjelman puitteissa. Hankkeen pääidea on pienten ja keskikokoisten matkailu- ja palvelualan yritysten tukeminen ja kehittäminen luomalla rajat ylittävää pyöräily- ja ekomatkailua edistävää ekosysteemiä.

Hankkeen aikana luodaan uusia pyöräilyreittejä ja kehitetään niihin liittyvää viestintää, minkä avulla matkailijat voisivat matkustaa mukavasti alueella käyttäen toimivien pk-yritysten palveluja.

Tule mukaan seuraamaan tapahtumiamme. Meillä on jatkuvia päivityksiä sosiaalisissa medioissa mm. sivulla https://www.facebook.com/groups/335317270627670/.

Tilaamalla päivityksiä voit nopeasti saada tietää viimeisimmistä tapahtumista, tapaamisista ja hankkeen tuloksista, lukea aiheeseen liittyviä materiaaleja ja paljon muutakin!

Olemme varmoja, että meillä on mielenkiintoista!


Uutisia